ჩვენ შესახებ

კოოპერატივ  კოდის   მეპაიეები მისი დაფუძნების დღიდან  ორიენტირბული არიან  მომხმარებელს  მიაწოდონ მაღალი ხარისხის მეფუტკრეობის პროდუქტები. ხარისხის კონტროლი ხორციელდება „მინდვრიდან-სუფრამდე“ პრინციპით, კოოპერატივს აქვს როგორც  პირველადი წარმოება,  ასევე H ACCP  სტანდარტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით მოწყობილი გადამამუშავებელი საამქრო,  რომელიც აღჭურვილია ევროპული  წარმოების მანქანა დანადგარებით. საწარმოში  საბოლოოო პროდუქციის მისაღებად ჩამოყალიბებულია სრული საწარმოო ციკლი.  კომპანია ბაზარზე ოპერირებს  „ალპიდა“ - ბრენდით და მომხმარებელს აწვდის შემდეგი დასახელების პროდუქციას: „მაისის თაფლი ალპიდა“,  „ახალციხის თაფლი ალპიდა“, ალპური ზონის „ნინოწმინდის თაფლი ალპიდა“ ,  „ანათალის თაფლი ალპიდა“. მომხმარებლებს აგრეთვე ვთავაზობთ  ყვავილის მტვერს, ჭეოს, ფუტკრის რძეს.