მიწოდების პირობები

პროდუქციას მომხმარებელს ვაწვდით პირდაპირ  სახლში, ახალციხეში ჩვენი დისტრიბუციის მეშვეობით, ხოლო დანარჩენ საქართველოში - საქართველოს ფოსტის მეშვეობით.